Podpis...

Zarządzanie oświatą

Adresaci:

1900 zł

Rozpoczęcie zajęć: 16,17 października

Studia adresujemy do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych i szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie.

Cele:

Przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.
 

Czas trwania: dwa semestry

Koszt studiów: 1 900 zł (950,00 zł za semestr) – płatne w miesięcznych ratach + 100,00 zł opłata wpisowa

Rozpoczęcie zajęć: 16,17.10.2021 r.

Przewiń do góry