Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty:

* podanie na obowiązującym druku

* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

*ksero suplementu dyplomu studiów wyższych

* dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 PLN

Wymienione dokumenty należy składać w siedzibie Studium:
ul. Traugutta 61, 26-600 Radom.

Wpłaty można dokonać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BNP Paribas Bank Polska  S.A. O/Radom 81 2030 0045 1110 0000 0016 5390

Przewiń do góry