Podpis...

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Adresaci:

3300 zł

Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie autyzmu, absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne.
 

Cele:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Absolwenci poszerzą także kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin.
Studia z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym.
 
Typ studiów: studia podyplomowe kwalifikacyjne.
 

Czas trwania: trzy semestry

Koszt studiów: 3 300 zł (1 1 00 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150 zł opłata wpisowa

Rozpoczęcie studiów: XI.2023 r.

Przewiń do góry