Business engineer Men and women standing and talking meeting is on job site. Wear blue and white helmet for safety. Use the laptop to enter into an agreement to participate in construction business

Szkolenia z zakresu BHP

110 zł / h
6 zł / h dla grupy 20 os.

Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
(Dz. U. 180, Poz. 1860, 2004 rok)


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe

 

SZKOLENIE WSTĘPNE

Szkolenie wstępne jest przeprowadzone w formie instruktażu wg programów opracowanych dla poszególnych grup stanowisk i obejmuje:
  • Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) – min. 3 godz.
  • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)-
    min. 8 godz.

 


SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW
WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

min 64 godziny

SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie okresowe obejmuje:
  • Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami – min. 16 godz.
  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – min 8 godz.
  • Pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, i osoby wykonującece zadania tej służby – min. 32 godziny.
  • Nauczyciele i pracownicy administracyjno – biurowi – min. 8 godzin.
Przewiń do góry