Podpis...

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

110 zł / h
6 zł / h dla grupy 20 os.

 

Kurs na wychowawcę wypoczynku

Program kursu:

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno – oświatowe
 • Zajęcia praktyczno – techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku


Czas trwania: 36 godz.                                      
Odpłatność za szkolenie: 155 zł/os.

Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych

 

Program kursu:

 • Przepisy z zakresu bezpieczeństwa
 • Projektowanie wycieczki
 • Organizacja wycieczki


Czas trwania: 10 godz.                                         
Odpłatność za szkolenie:
70 zł/os.

Kurs na kierownika wypoczynku

Program kursu:

 

 • Planowanie pracy wychowawczej
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczyknu
  oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
 • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

 

Czas trwania: 10 godz.                                           
Odpłatność za szkolenie: 80 zł/os.

Przewiń do góry