Podpis...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Adresaci:

2700 zł

Studia kierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub psychologia oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Adresatami studiów jest przede wszystkim kadra pedagogiczna żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków wczesnej interwencji oraz pozostałych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

Cele:

Przygotowanie uczestników do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Czas trwania:trzy semestry

Koszt studiów: 2 700 zł.(900 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Przewiń do góry