Podpis...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Adresaci:

3 300 zł

Studia adresowane są do osób:

  • posiadających wykształcenie co najmniej studia I stopnia (licencjat) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii,
  • posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy,
  • posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Cele:

Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowanie a także realizacja zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 

Czas trwania:trzy semestry

Koszt studiów: 3 300 zł (1 100 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Przewiń do góry