Podpis...

Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Adresaci: Czynni zawodowo nauczyciele

800 zł

Cele i zadania kursu:

  • Przekazanie słuchaczowi znaczenia i zakresu pojęć, które umożliwią mu zrozumienie społęcznego sensu edukacji,
  • Ukierunkowanie i wzbogacenie rozumienia zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych, wytworzenie umiejętności interpretowania ich z pozycji uczniów,
  • Dostarczenie wiedzy o wpływie doświadczeń szkolnych ucznia na kształtowanie się jego osobowości,
  • Przygotowanie słuchacza do właściwej organizacji procesu kształcenia,
  • Wytworzenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole.
Zakres programowy:
  • Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu
  • Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu

Czas trwania: 150 godz. (2 semestry)

Odpłatność: 800 zł. (za całość)- płatne w miesięcznych ratach

Przewiń do góry