Podpis...

Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Adresaci:

800 zł

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach specjalnych dla młodzieży o różnych niepełnosprawnościach.

Cele: Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki specjalnej.

Zakres programowy:
  • Pedagogika specjalna
  • Oligofrenopedagogika
  • Podstawy psychologiczne rewalidacji i resocjalizacji
  • Ortodydaktyka szkoły zawodowej
  • Warsztaty umiejętności interpersonalnych

Czas trwania: 150 godz. (2 semestry).

Odpłatność: 800 zł. (za całość) – płatne w miesięcznych ratach

Przewiń do góry