pierwsza-pomoc-przedmedyczna-1140x760

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W SZKOLE

110 zł / h
6 zł / h dla grupy 20 os.

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
przedmedycznej w szkole

 


Zakres programowy:
Szkolenie obejmuje zagadnienia zgodne z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31.12.2002r.
 • Prawne podstawy związane z obowiązkiem udzielenia pierwszej pomocy
 • Postępowanie w miejscu wypadku
 • Urazy, zatrucia
 • Reanimacja krążeniowo-oddechowa
 • Ostre stany zagrożenia życia Czas trwania: 6-16 godzin
  Odpłatność za szkolenie RP: 110 zł/godz.
  Zgłoszenie indywidualne: 5zł/os. za 1 godz. szkolenia

 

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 


Adresaci: Nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Cel:nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

Zakres programowy:
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Wzywanie pomocy
 • Resuscytacja
 • Złamania, zatrucia, zadławienia, urazy itp.
 • Ewakuacja poszkodowanych
 • Wsparcie psychiczne
 • Metodyka nauczania

Szkolenie realizowane będzie w oparciu o ramowy plan i program szkolenia zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. W trakcie zajęć przekazana zostanie wiedza i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, które są niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli orazokreślenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Czas trwania: 30 godzin
Przewiń do góry