Podpis...

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Adresaci:

1350 zł

Czynni zawodowo nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej posiadający umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
Cele:
  • Rozwijanie rozumienia zasad komunikacji w języku obcym oraz wiedzę o krajach danego obszaru językowego.
  • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i teoriami wczesnego naucznia języka angielskiego.
  • Poznanie technik wczesnego nauczania języka angielskiego.
  • Przygotowanie nauczyciela do korzystania z literatury obcojęzycznej.

Zakres programowy:

  • Rozwijanie sprawności mówienia, pisania i czytania w języku angielskim;
  • Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego;
  • Organizacja pracy własnej.

Czas trwania: 240 godz. (2 semestry)

Odpłatność: 1350 zł. – płatne w miesięcznych ratach

Przewiń do góry