Podpis...

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Adresaci:

3300 zł

 

Studia podyplomowe kierujemy do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie dydaktyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Cele:

 • Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
  w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
 • Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.

  Czas trwania: trzy semestry

  Koszt studiów: 3 300 zł (1 100 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

  Absolwent studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

 • uzyska kompleksowe przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego,
 • podniesie swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego w czterech głównych aspektach: mówieniu, pisaniu, czytaniu i rozumieniu ze słuchu.
Przewiń do góry