Podpis...

Przygotowanie pedagogiczne

Adresaci:

3 300 zł

Studia kierujemy do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne. Uzyskane przez słuchaczy uprawnienia nauczycielskie, pozwolą im znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych. 

Cele:

Uzyskanie uprawnień/ kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych.
 

Czas trwania: trzy semestry

Koszt studiów: 3 300 zł (1 100,00 zł za semestr) – płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Rozpoczęcie zajęć: marzec 2023 r.

Przewiń do góry