Publikacje

Rok 2005

mgr Brodowska Katarzyna – „Jak radzić sobie z agresją” – Zobacz

mgr Brodowska Katarzyna – „Podmiotowość w kształceniu i wychowaniu młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim” – Zobacz

mgr Gutowska Edyta – „Wychowawcza rola zajęć terenowych w kształceniu ekologicznym” – Zobacz

mgr Łapczyńska Joanna – „Sprawdzian badający kluczowe kompetencje z matematyki na początku klasy IV” – Zobacz

mgr Łapczyńska Joanna – „Scenariusz poświęcony Rocznica Odzyskania Niepodległości” – Zobacz

mgr Michalczyk Anna – „Święto Dziękczynienia – historia, tradycja i zwyczaje – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu” – Zobacz

mgr Michalczyk Anna – „Scenariusz lekcji: Wczesna historia Irlandii – praca z tekstem, ćwiczenie czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia w mówieniu” – Zobacz

mgr Szewczyk Alina – „Piosenki w nauczaniu języków obcych” – Zobacz

mgr Małgorzata Błach, mgr Anna Wójcicka – „Szkolny turniej ekologiczny z okazji Dnia Ziemi” – Zobacz

mgr Żyła Anna – „Zajęcia plenerowe w klasach IV – VI” – Zobacz

Rok 2006

mgr Marta Olejarczyk – Chmielewska – „Terapia pedagogiczna jako rodzaj oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych w pedagogice dzieci upośledzonych umysłowo” – Zobacz

mgr Beata Safin – „Zabawy aktywizujące pracę ucznia na zajęciach w klasach I-III” – Zobacz

mgr Alicja Komorek, mgr Anna Franaszczyk, mgr Małgorzata Stolarczyk – „Rola baśni w rozwoju i wychowaniu dziecka” – Zobacz

Rok 2007

mgr Agnieszka Sobolewska, mgr Ewa Rybska – „Program własny edukacji czytelniczej ucznia niewidomego i słabo widzącego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym” – Zobacz

Rok 2009

mgr Ewa Skrzypczyńska-Hernik – „Badanie wyników nauczania z matematyki po pierwszym etapie edukacyjnym” Zobacz

dr Urszula Durlak – „Aktywność fizyczna i sportowa uczniów Radomia i Warszawy” Zobacz

dr Urszula Durlak – „Kształcenie postawy proekologicznej wśród uczniów” Zobacz

Rok 2011

mgr Renata Chmielewska – „Plan rozwoju zawodowego” – Zobacz

Rok 2014

mgr Monika Bąk – „Scenariusz lekcji chemii dla klasy I gimnazjum” Zobacz

mgr Monika Bąk – „Test diagnozujący przed rozpoczęciem nauki
w klasie trzeciej gimnazjum” 
Zobacz

Rok 2016

mgr Dorota Simlat – Konspekt lekcji geografii w klasie trzeciej gimnazjum – „Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze Australii” – Zobacz

mgr Dorota Simlat – Konspekt lekcji chemii w klasie trzeciej gimnazjum – „Gliceryna – budowa, właściwości i zastosowanie” Zobacz

Rok 2018

mgr Teresa Cieślak – „The adventure with english” Program innowacyjny do nauki języka angielskiego w świetlicy szkolnej. Zobacz

Rok 2020

dr Marian Łakomski – „Integralny charakter profilaktyki w szkole”. – Zobacz

mgr Grażyna Malinowska – „Scenariusz warsztatów dla nauczycieli”. Zobacz

gr Grażyna Malinowska – „Podróż dookoła świata opisana matematycznie – WebQuest”. – Zobacz

mgr Grażyna Malinowska – „Porty świata”. – Zobacz

mgr Brodowska Katarzyna – „Jak radzić sobie z agresją” – Zobacz

mgr Grażyna Malinowska – „Praca z grupą”. – Zobacz

Przewiń do góry