Podpis...

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elem. profilaktyki

Adresaci:

2700 zł

Studia skierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących.

Cele:

Wyposażenie uczestników w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Uczestnicy są też przygotowani do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w ramach pracy opiekuńczo – wychowawczej. Absolwenci uzyskują kompetencje do pracy w placówkach takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny. Absolwent studiów podyplomowych zdobywa również kompetencje do pracy jako pedagog szkolny.
 

Czas trwania: trzy semestry

Koszt studiów: 2.700 zł.(900 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Przewiń do góry