Podpis...

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Adresaci:

3 000 zł

Absolwenci studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu z uprawnieniami pedagogicznymi.
 

Cele:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
 

Czas trwania: trzy semestry

Typ studiów: studia podyplomowe kwalifikacyjne

Koszt studiów: 3 000 zł (1 000 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Rozpoczęcie zajęć:  02.10 2021 r.

Przewiń do góry