Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...
....::: WITAMY SERDECZNIE :::....

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej - jakże bogatej
oferty studiów, szkoleń oraz kursów.

Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby doskonalić naszą ofertę.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą stroną.

Proponujemy dla Państwa kontakt telefoniczny lub odwiedzenie nas osobiście,
w celu omówienia szczegółów, bądź jakichkolwiek niejasności

- zespół SDKO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( Dz. Urz. UE. L Nr 119 ), zwanego dalej RODO, SDK S.C. w Radomiu informuje, że:

1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Studium Doskonalenia Kadr S.C.
w Radomiu, mające siedzibę przy ulicy Traugutta 61, 26-600 Radom, reprezentowane przez Dyrektora Studium Doskonalenia Kadra S. C.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dla potrzeb studiów tj. realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych
i statystycznych - wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie wyższym.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych - sdk5@wp.pl

 


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.: 663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114