Podpis...

Doradztwo zawodowe i personalne

Adresaci:

2700 zł

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich, nauczycieli, obecnych lub przyszłych pracowników Urzędów Pracy, działów personalnych w firmach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, klubów pracy, ośrodków młodzieżowych. Absolwenci tego kierunku zdobędą kompetencje doradcy zawodowego, uprawniające ich do pracy w sektorach odpowiedzialnych za politykę personalną firmy oraz w szkołach.

Cele:

Studia podyplomowe dostarczają szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej uczestników do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych. Podyplomowe Doradztwo zawodowe wyposaży uczestników w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy.

Czas trwania: trzy semestry

Koszt studiów: 2 700 zł.(900 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Przewiń do góry