Podpis...

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ

Adresaci:

3 000 zł

Studia podyplomowe przeznaczone są zarówno dla nauczycieli zamierzających rozszerzyć swoje kwalifikacje jak i dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra albo licencjata, a chcących podjąć pracę w różnych typach bibliotek.

Cele:

Słuchacze podczas studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej.

Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów „papierowych” oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem).

Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej.

Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do pracy w różnych typach bibliotek.

Czas trwania:  trzy semestry

Koszt studiów: 3 000 zł (1 000,00 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa)

Przewiń do góry