Podpis...

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

Adresaci:

2000 zł

Studia podyplomowe przeznaczone są zarówno dla nauczycieli zamierzających rozszerzyć swoje kwalifikacje jak i dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra albo licencjata, a chcących podjąć pracę w różnych typach bibliotek.

Cele:

Słuchacze podczas studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej.

Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów „papierowych” oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem).

Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej.

Dodatkowo, w wyniku studiów nabędą praktyczne umiejętności tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych, stron internetowych oraz gazetek szkolnych.

Co ważne, absolwenci studiów nabywają uprawnienia do pracy w różnych typach bibliotek.

Czas trwania: dwa semestry

Koszt studiów: 2.000 zł.(1 000,00 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 100,00 zł opłata wpisowa

Przewiń do góry