Podpis...

Organizacja i zarządzanie oświatą

Adresaci:

1000 zł

Czynni zawodowo nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

Cele: Wyposażenie uczestników kursu w wiedze i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

Zakres programowy:

 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Prawo oświatowe
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Kierowanie zmianą
 • Zarządzanie jakością pracy szkoły/placówki
 • Kierowanie i administrowanie placówka oświatową
 • Projektowanie programu placówki oświatowej
 • Organizacja procesu pedagogicznego w warunkach reformy systemu edukacji
 • Placówka a środowisko lokalne
 • Praktyka kierownicza
 • Seminarium dyplomowe

Czas trwania: 210 godz. (2 semestry)

Odpłatność: 1000 zł. (500 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach

Przewiń do góry