Podpis...

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Adresaci:

3 300 zł

Studia skierowane są do osób w wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim w zakresie pedagogiki, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Studia adresujemy również do osób, które chcą pracować jako nauczyciele terapii pedagogicznej. Zdobyte uprawnienia terapii pedagogicznej, pozwolą absolwentom znaleźć zatrudnienie w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Cele:

Wyposaża uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania kompleksowych, skutecznych działań terapeutycznych w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Czas trwania: trzy semestry

Koszt studiów: 3 300 zł (1 100 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Przewiń do góry