Podpis...

Kursy z zakresu awansu zawodowego

110 zł / h
6 zł / h dla grupy 20 os.

Jak przygotować dokumentację dla komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego

Program kursu:
 • Rozwijanie umiejętności dokumentowania rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Kompletowanie dokumentacji do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Czas trwania: 5 – 10 godz.

 

 


Jak zaprezentować swój dorobek zawodowy przed komisją egzaminacyjną?

Program kursu:
 • Poszerzenie wiedzy niezbędnej do przygotowania i przedstawienia prezentacji dorobku zawodowego oraz wymiana doświadczeń na temat koncepcji, treści prezentacji

Czas trwania: 5 – 10 godz.

 

 


Start zawodowy nauczyciela

Program kursu:
 • Zapoznanie nauczycieli z zasadami skutecznego komunikowania z uczniami
 • Przybliżenie istoty interakcji występujących podczas pierwszych spotkań nauczyciela z klasą
 • Wyposażenie nauczycieli w umiejętność skutecznego motywowania uczniów
 • Zapoznanie nauczycieli z zasadami zobiektywizowanego oceniania uczniów
 • Przygotowanie nauczycieli do sporządzania planu rozwoju zawodowego

Czas trwania: 8 godz.

 

 


Stażysta w szkole

Program kursu:
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Kompetencje zawodowe nauczyciela
 • Warsztat pracy stażysty
 • Samoocena nauczyciela

Czas trwania: 30 godz.

 

 


Rozwój zawodowy i awans nauczyciela

Program kursu:
 • Zapoznanie z elementami prawa oświatowego
 • Prawo pracy
 • Przygotowanie do samodzielnego opracowania dokumentacji
 • Sprawozdanie z odbytego stażu
 • Analiza dwóch przypadków
 • Dokumentowanie pracy

Czas trwania: 30 godz.

 

 


Warsztat pracy opiekuna stażu

Program kursu:
 • Zadania i kompetencje opiekuna stażu
 • Prawo oświatowe
 • Dokumentowanie pracy
 • Praca ze stażystą i nauczycielem kontraktowym

Czas trwania: 30 godz.

 

 


Nauczyciel kontraktowy w szkole

Program kursu:
 • Komunikacja interpersonalna
 • Praca z grupą
 • Prawo oświatowe
 • Kompetencje nauczyciela kontraktowego
 • Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego
 • Prezentacja i autoprezentacja

Czas trwania: 30 godz.

 

 


Prezentacja i autoprezentacja
(dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych)

Program kursu:

 

 • Przygotowanie się do wystąpienia przed komisją kwalifikacyjną i egzaminacyjną
 • Obszar działania i pożądane umiejętności nauczyciela w świetle reformy edukacji
 • Wykorzystanie teorii refleksyjnego paktyka

Czas trwania: 20 godz.

 

 


Awans zawodowy nauczycieli – planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli

Program kursu:
 • Określenie zadań realizowanych w okresie stażu wynikających z rozporządzenia
  i potrzeb szkoły
 • Sposoby realizacji zadań określonych w planie rozwoju
 • Dokumentowanie realizacji planu w świetle rozporządzenia o awansie zawodowym
 • Sprawozdanie z realizacji planu/oceny dorobku zawodowego
 • Przygotowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego/wgzaminacyjnego
 • Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej realizacje planu rozwoju zawodowego i wymagań, o których mowa w rozporządzeniu

Czas trwania: 8 godz.
Przewiń do góry