Podpis...

Pedagogika resocjalizacyjna

Adresaci:

3 000 zł

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy – pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych oraz nabyć kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.
 

Cele:

Zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej, z uwzględnieniem nowatorskich strategii oddziaływań.

Czas trwania: trzy semestry

Koszt studiów: 3 000 zł (1 000,00 zł za semestr) – płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)

Przewiń do góry