Podpis...

Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - PEDAGOGIKA SPECJALNA

Adresaci:

3 300 zł

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy – pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych w charakterze pedagoga specjalnego.
 

Cele:

Absolwent posiada specjalistyczne kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach podstawowych (oddziały zerowe), przedszkolach integracyjnych, szkołach integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością narządu ruchu, intelektualną, niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących.

Absolwent posiada również kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga wspomagającego w przedszkolach i szkołach integracyjnych lub placówkach z oddziałami integracyjnymi, jak również do pracy w charakterze pedagoga wspomagającego lub specjalisty – konsultanta w szkołach i przedszkolach, pracujących według koncepcji edukacji włączającej.

Czas trwania: trzy semestry

Koszt studiów: 3 300 zł (1 100,00 zł za semestr) – płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Termin rozpoczęcia studiów: III.2023 r.

Przewiń do góry