Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...
SZKOLENIE W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
(Dz. U. 180, Poz. 1860, 2004 rok)


Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe

SZKOLENIE WSTĘPNE

Szkolenie wstępne jest przeprowadzone w formie instruktażu wg programów opracowanych dla poszególnych grup stanowisk i obejmuje:
  • Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) - min. 3 godz.
  • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)-
    min. 8 godz.


SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW
WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

min 64 godziny

SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie okresowe obejmuje:
  • Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami - min. 16 godz.
  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - min 8 godz.
  • Pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, i osoby wykonującece zadania tej służby - min. 32 godziny.
  • Nauczyciele i pracownicy administracyjno - biurowi - min. 8 godzin.


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114