Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Adresaci:

Osoby pełniące lub przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych
w szkołach i placówkach oświatowych.

Cele:

Przygotowanie do kompetentnego, zgodnego z aktualnymi wymogami zarządzania placówką oświatową.

Czas trwania:dwa semestry (260 godzin dydaktycznych)

Koszt studiów: 1.800 zł (900,00 zł za semestr) - płatne w miesięcznych ratach + 100,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114