Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

WIEDZA O KULTURZE

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów uczących przedmiotu "wiedza o kulturze" prowadzacych programy edukacyjne związane z kulturą i sztuką.

Cele:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne oraz metodyczne do prowadzenia zajęć z przedmiotu wiedza o kulturze,
do prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i szeroko pojętą kulturą.

Czas trwania:trzy semestry (360 godzin dydaktycznych)

Koszt studiów: 2.550 zł.(850 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114