Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

WYCHOWANIE DO ŻYCIA
W RODZINIE

Adresaci:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie
lub licencjackie) z przygotowaniem pedagogicznym. Studia przeznaczone
są dla osób pragnących realizować w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i specjalnych zajęcia dydaktyczne z zakresu problematyki prorodzinnej i wychowania seksualnego.

Cele:

Uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
z przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie". Studia pozwalają
na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć dyscyplin m.in. antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii i seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego studia pozwalają na poszerzenie umiejętnosci metodycznych.

Czas trwania:trzy semestry (360 godzin dydaktycznych + 60 godz. praktyk)

Koszt studiów: 2.400 zł.(800 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114