Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W TYM ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Adresaci:

Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, (absolwenci kierunków pedagogicznych, psychologii, logopedii), pracujący z małym dzieckiem z niepełnosprawnością z zaburzeniami rozwojowymi.

Cele:

Przygotowanie do organizowania i prowadzenia procesu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi i z niepełnosprawnością. Organizowanie zespołów wczesnego wspomagani rozwoju. Przygotowanie do prowadzenie szeroko zakrojonej diagnozy wieloprofilowej dla dziecka. Nabywanie umiejętności zwianych z opracowywaniem indywidualnych programów terapeutycznych, uwzględniających zalecenia zawarte w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz potrzeb i możliwości dziecka i rodziny. Przygotowanie do prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem.

Czas trwania:trzy semestry (340 godzin dydaktycznych + 120 godz. praktyk)

Koszt studiów: 2.400 zł.(800 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114