Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

TERAPIA I EDUKACJA DZIECI
I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM
ORAZ Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Adresaci:

Osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności dla nayczycieli, w tym dla nauczycieli wspierających na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych.

Cele:

Studia podyplomowe przygotowują słauchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera. Wyposażają słuchaczy w umiejętności diagnozy funkcjonalnej oraz umiejętności tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych dla osób z ASD. Absolwenci kierunku mogą przeprowadzać wczesną interwencje diagnostyczno - terapeutyczną dla dzieci z autyzmem.

Czas trwania:dwa semestry (280 godzin dydaktycznych + 60 godz. praktyk)

Koszt studiów: 2.000 zł.(1 000 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 100,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114