Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

SOCJOTERAPIA Z PEDAGOGIKĄ RESOCJALIZACYJNĄ

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające magisterskie wykształcenie pedagogiczne, humanistyczne, pracujące jako nauczyciele lub zamierzające podjąć pracę z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w szkołach, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach terapeutycznych, pedagogicznych zatrudnieni w placówkach resocjalizacyjnych i specjalistycznych, pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Cele:

Absolwent tej specjalności uzyskuje umiejętności do prowadzenia specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych oraz resocjalizacyjnych i warsztatowych w pracy z podopiecznymi. Studia przygotowują także do projektowania procesu socjoterapii i resocjalizacji.

Czas trwania: trzy semestry (325 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyki)

Koszt studiów: 2.550 zł (850,00 zł za semestr) - płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114