Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

PRZYRODA

Adresaci: Studia podyplomowe przeznaczone są głównie dla absolwentów biologii, geografii, fizyki i chemii, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do nauczania Przyrody w szkole podstawowej a także dla absolwentów innych kierunków studiów zainteresowanych tą dyscypliną wiedzy.

Cele:

Przygotowanie nauczycieli do realizacji celów edukacyjnych, zadań szkoły oraz planowanych osiągnięć uczniów zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczących przedmiotu Przyroda i ścieżek edukacyjnych.

Czas trwania: trzy semestry (240 godzin dydaktycznych + 110 godz. pracy własnej)

Koszt studiów: 2.400 zł (800,00 zł za semestr) - płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114