Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

PEDAGOGIKA
OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ

Adresaci:

Absolwenci studiów wyższych magisterskich, zawodowych chcący zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz penitencjarnych.

Cele:

Wyposażenie sułchaczy w narzędzia wspierające działania wychowawcze, opiekuńcze i resocjalizacyjne.

Czas trwania:trzy semestry (350 godzin dydaktycznych + 60 godz. praktyk)

Koszt studiów: 2.400 zł.(800 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114