Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

Adresaci:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe (magistersie, inżynierskie
lub licencjackie) z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele różnych specjalności.

Cele:

Zdobycie kwalifikacji do nauczania informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz do pełnienia funkcji szkolnego koordynatora technologii informacyjnych do głównych zadań którego należy m.in. wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli w zakresie IT oraz dbałość o rozwój szkolnej sieci komputerowej w zakresie jej wyposażania i wykorzystania do celów edukacyjnych i administracyjnych.

Czas trwania:dwa semestry (250 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyki)

Koszt studiów: 2.000 zł.(1 000 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 100,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114