Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

EDUKACJA
DLA BEZPIECZEŃSTWA

Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" oraz dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji.

Cele:

W ramach studiów realiowany jest kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęc edukacyjnych w zakresie udzielnia pierwszej pomocy. Merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia nowego przedmiotu w Podstawie Programowej Edukacja
dla bezpieczeństwa. Świadectwo ukończenia studiów daje kwalifikacje
do nauczania przedmiotu na wszystkich etapach kształcenia oraz profesjonalne przygotowanie nauczycieli do pracy na stanowisku koordynatora ds. bezpieczeństwa

Czas trwania:trzy semestry (350 godzin dydaktycznych + 60 godz. praktyk)

Koszt studiów: 2.700 zł (900,00 zł za semestr) - płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


W ramach studiów kurs "Pierwszej pomocy przedmedycznej"

Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114