Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

DORADZTWO ZAWODOWE

Adresaci:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie
lub licencjackie);

Cele:

Uczestnicy studiów zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rola i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów gimnazjów,
a także szkół ponadgimnazjalnych oraz pełnienia funkcji doradcy zawodowego. Program studiów spełnia wymogi rozporządzenia MENiS
z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. Nr. 170, poz. 1655)

Czas trwania:dwa semestry (267 godziny dydaktyczne + 60 godz. praktyki)

Koszt studiów: 2 000 zł.(1 000 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 100,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114