Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

DORADZTWO ZAWODOWE

Adresaci:

Studia adresowane są zarówno do nauczycieli którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela - doradcy zawodowego, jak i pracowników urzędów pracy, samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się kształtowaniem zaosobów ludzkich. Absolwent studiów jest uprawniony do posługiwania się tytułem zawodowym: doradca zawodowy i może wykonywać ten zawód we wszelskiego rodzaju instytucjach publicznych, czy organizacjach pozarządowych.

Cele:

Program studiów obejmuje m. in. teorie i metody wyboru zawodu, narzędzia pracy doradcy zawodowego oraz wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące podstaw doradztwa zawodowego i planowania kariery, umożliwiające zrozumienie teoretycznej oraz praktycznej istoty poradnictwa zawodowego, a przez to ukształtowanie umiejętności doradczych, które ułatwiają pracę grupową, oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej.

Czas trwania:dwa semestry (263 godziny dydaktyczne)

Koszt studiów: 2 000 zł.(1 000 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 100,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114