Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

CHEMIA W SZKOLE

Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie dyplom licencjata lub dyplom magistra bądź magistra inżyniera w obszarze nauk ścisłych bądź techniczych lub innych studiów, w programie których wstępowały przedmioty matematyczne lub chemia w wymiarze co najmniej jednego semestru, przygotowanie pedagogiczne.

Cele:

Uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do naucznia chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjlanej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

Czas trwania:trzy semestry (360 godzin dydaktycznych)

Koszt studiów: 2 550 zł (850 zł za semestr) - płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114