Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

BIOLOGIA

Adresaci:

Absolwenci studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień
do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Kierunek szczególnie polecany nauczycielom będących absolwentami specjalności pokrewnych biologii (np. przyroda, geografia, chemia, wychowanie fizyczne).

Cele:

Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu Biologia we wszystkich typach szkół.
Program kierunku zawiera mertoryczne i metodyczne treści zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania:trzy semestry (376 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyki)

Koszt studiów: 3 000 zł (1 000 zł za semestr) - płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114