Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z BIBLIOTERAPIĄ

Adresaci:

Osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie); pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub pokrewne. Nauczyciele różnych specjalności.

Cele:

  • Słuchacze studiów otrzymują wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury oraz informacji naukowej.
  • Wykształcanie umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów papierowych i komputerowych, oraz funkcjonowania bibliotek, wdrażają słuchaczy do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem).
  • Przygotowanie słuchaczy merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno - wizualnych materiałów dydaktycznych i gazetek szkolnych.

Czas trwania:trzy semestry (350 godzin dydaktycznych + 75 godz. praktyk)

Koszt studiów: 2.400 zł.(800,00 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach + 150,00 zł opłata wpisowa

Zajęcia odbywają się: średnio dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela: 8.00- 15.00)


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114