Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...
PIERWSZA POMOC
PRZEDMEDYCZNA W SZKOLE

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy
przedmedycznej w szkole


Zakres programowy:
Szkolenie obejmuje zagadnienia zgodne z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31.12.2002r.
 • Prawne podstawy związane z obowiązkiem udzielenia pierwszej pomocy
 • Postępowanie w miejscu wypadku
 • Urazy, zatrucia
 • Reanimacja krążeniowo-oddechowa
 • Ostre stany zagrożenia życia Czas trwania: 6-16 godzin
  Odpłatność za szkolenie RP: 110 zł/godz.
  Zgłoszenie indywidualne: 5zł/os. za 1 godz. szkolenia

 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy


  Adresaci: Nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

  Cel:nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

  Zakres programowy:
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Wzywanie pomocy
 • Resuscytacja
 • Złamania, zatrucia, zadławienia, urazy itp.
 • Ewakuacja poszkodowanych
 • Wsparcie psychiczne
 • Metodyka nauczania

 • Szkolenie realizowane będzie w oparciu o ramowy plan i program szkolenia zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. W trakcie zajęć przekazana zostanie wiedza i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, które są niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  Uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli orazokreślenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  Czas trwania: 30 godzin


  Studium Doskonalenia
  Kadr Oświatowych

  Placówka akredytowana

  ul. Traugutta 61
  26-600 Radom

  tel.: (048) 340 22 18
  tel./fax: (048) 340 24 40
  kom.:663-909-347

  e-mail: sdk5@wp.pl
  www.sdk.edu.pl

  SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
  sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

  PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

  Gadu-Gadu: 7851114