Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...
ORGANIZACJA WYPOCZYNKU
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Kurs na wychowawcę wypoczynku


Program kursu:
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Ruch i rekreacja
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno - oświatowe
 • Zajęcia praktyczno - techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Czas trwania: 36 godz.                                      
Odpłatność za szkolenie: 155 zł/os.

Formularz zgłoszenia na kurs :


Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych

Program kursu:
 • Przepisy z zakresu bezpieczeństwa
 • Projektowanie wycieczki
 • Organizacja wycieczki

Czas trwania: 10 godz.                                         
Odpłatność za szkolenie:
70 zł/os.

Formularz zgłoszenia na kurs :


Kurs na kierownika wypoczynku

Program kursu:
 • Planowanie pracy wychowawczej
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczyknu
  oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
 • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

Czas trwania: 10 godz.                                           
Odpłatność za szkolenie: 80 zł/os.

Formularz zgłoszenia na kurs :


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście
w biurze SDKO.

BGŻ s.a. O/Radom 81 2030 0045 1110 0000 0016 5390

 


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114