Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...
KURSY KOMPUTEROWE


Tworzenie i publikowanie stron WWW w języku HTML

Program kursu:
 • Szkielet strony
 • Znaczniki i formatowanie tekstu na stronie internetowej
 • Atrybuty znacznika <BODY>
 • Wstawianie grafiki i tabel
 • Odsyłacze czyli hiperłącza

Czas trwania: 25 godz.
Odpłatność: 150 zł/os.


Podstawy obsługi komputera

Program kursu:
 • Podstawy obsługi systemu Windows
 • Obsługa edytora tekstu
 • Podstawy pracy w Internecie
 • Praca z programami multimedialnymi

Czas trwania: 25 godz.

Odpłatność: 150 zł/os.


Komputer narzędziem pracy nauczyciela

Program kursu:
 • Elementy systemu komputerowego
 • System operacyjny Windows
 • Program graficzny PAINT
 • Edytor tekstu MS WORD
 • Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL
 • Internet
 • Programy edukacyjne i multimedialne
 • Wirusy komputerowe i ochrona antywirusowa

Czas trwania: 40 godz.

Odpłatność: 200 zł/os.


Internet źródłem informacji edukacyjnej

Program kursu:
 • Usługi internetowe
 • Komputer zagrożeniem dla dzieci i młodzieży
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne w nowoczesnej szkole

Czas trwania: 25 godz.

Odpłatność: 150 zł/os.


Arkusz kalkulacyjny w pracy edukacyjnej nauczyciela (MS Excel)

Program kursu:
 • Edycja i formatowanie komórek
 • Podstawowe funkcje w MS Excelu
 • Adresowanie względne i bezwzględne
 • Wykresy
 • Zaawansowane funkcje w arkuszu
 • Zastosowanie arkusza do pracy nauczyciela

Czas trwania: 15 godz.

Odpłatność za szkolenie RP: 200 zł/godz.


Nowoczesne środki technologii informacyjnej
w nauczaniu zintegrowanym

Program kursu:
 • Elementy systemu komputerowego
 • System operacyjny Windows (98, ME, XP)
 • Program graficzny PAINT
 • Edytor tekstu (Word Pad, MS Word, Works)
 • Internet
 • Programy edukacyjne i multimedialne

Czas trwania: 25 godz.

Odpłatność: 150 zł/os.


Tworzenie materiałów prezentacyjnych. Wykorzystanie środków
i narzędzi Technologii Informacyjnych

Program kursu:
 • Dokumentowanie wydarzeń klasowych, szkolnych i środowiskowych z wykorzystaniem programów komputerowych (Microsoft Office 2007)
 • Skład i redagowanie gazetki szkolnej, opracowanie broszur, zaproszeń itp.
 • Przetwarzanie obiektów graficznych i multimedialnych

Czas trwania: 16 godz.

Zgłoszenia indywidualne: 75 zł/os.


 

Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście
w biurze SDKO. Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd: FORMULARZ .

BGŻ s.a. O/Radom 81 2030 0045 1110 0000 0016 5390

 


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114