Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

Kurs kwalifikacyjny: Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Adresaci:Czynni zawodowo nauczyciele.

Cele i zadania kursu:

  • Przekazanie słuchaczowi znaczenia i zakresu pojęć, które umożliwią mu zrozumienie społęcznego sensu edukacji,
  • Ukierunkowanie i wzbogacenie rozumienia zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych, wytworzenie umiejętności interpretowania ich z pozycji uczniów,
  • Dostarczenie wiedzy o wpływie doświadczeń szkolnych ucznia na kształtowanie się jego osobowości,
  • Przygotowanie słuchacza do właściwej organizacji procesu kształcenia,
  • Wytworzenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole.

Zakres programowy:

  • Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu
  • Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu

Czas trwania: 150 godz. (2 semestry)

Odpłatność: 800 zł. (za całość)- płatne w miesięcznych ratach


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO. Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd: FORMULARZ.

BGŻ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114