Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

Kurs kwalifikacyjny: Wczesne nauczanie języka angielskiego

Adresaci:

Czynni zawodowo nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej posiadający umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Cele:

  • Rozwijanie rozumienia zasad komunikacji w języku obcym oraz wiedzę o krajach danego obszaru językowego.
  • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i teoriami wczesnego naucznia języka angielskiego.
  • Poznanie technik wczesnego nauczania języka angielskiego.
  • Przygotowanie nauczyciela do korzystania z literatury obcojęzycznej.

Zakres programowy:

  • Rozwijanie sprawności mówienia, pisania i czytania w języku angielskim;
  • Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego;
  • Organizacja pracy własnej.

Czas trwania: 240 godz. (2 semestry)

Odpłatność: 1350 zł. - płatne w miesięcznych ratach


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO. Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd: FORMULARZ.

BGŻ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114