Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

Kurs kwalifikacyjny: Pedagogiczno - metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego

Adresaci:

Nauczyciele czynni zawodowo legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyzszych dowolnego kierunku, zakładu kształcenia nauczycieli oraz odpowiednio jednym ze świadectw potwierdzających znajomość danego języka obcego i ubiegających się o uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania języka obcego w szkole.

Cele i zadania kursu:

 • Rozwijanie u słuchaczy rozumienia zasad komunikacji w języku obcym oraz wiedzy o krajach danego obszaru językowego
 • Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i teoriami nauczania i uczenia się języka obcego, jak również z różnorodnymi podejściami do problematyki przyswajania języka
 • Zapoznanie słuchaczy z całą gamą technik, które można efektywnie wykorzystywać w pracy nad językiem w szkole
 • Pomoc słuchaczom w rozwijaniu własnego stylu nauczania i interakcji z uwzględnieniem ich psychologicznej i pedagogicznej autoanalizy
 • Umożliwienie słuchaczom podejmowania racjonalnych decyzji co do tego, które umiejętności działania są potrzebna i odpowiednie w danej sytuacji dydakyucznej
 • Rozwijanie u słuchaczy umiejętności właściwego oceniania, wyboru i korzystania z różnorodnych materiałów nauczania i pomocy dydaktycznych
 • Rozwijanie umiejętności samoobserwacji i samooceny umożliwiającej słuchaczowi doskonalenia własnego warsztatu itd.

Zakres programowy:

 • Psychopedagogika
 • Metodyka nauczania języka
 • Wiadomości o krajach obszaru językowego
 • Gramatyka pedagogiczna języka
 • Praca własna

Czas trwania: 280 godz. (2 semestry) - w tym 140 godzin pracy własnej

Odpłatność: 1000 zł. (500 zł za semestr) - płatne w miesięcznych ratach


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO. Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd: FORMULARZ.

BGŻ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114