Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

Kurs kwalifikacyjny: Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Adresaci:

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach specjalnych dla młodzieży o różnych niepełnosprawnościach.

Cele:

Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki specjalnej.

Zakres programowy:

  • Pedagogika specjalna
  • Oligofrenopedagogika
  • Podstawy psychologiczne rewalidacji i resocjalizacji
  • Ortodydaktyka szkoły zawodowej
  • Warsztaty umiejętności interpersonalnych

Czas trwania: 150 godz. (2 semestry).

Odpłatność: 800 zł. (za całość) - płatne w miesięcznych ratach


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO. Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd: FORMULARZ.

BGŻ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114