Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

  Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą

Adresaci:

Czynni zawodowo nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

Cele:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedze i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

Zakres programowy:

 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Prawo oświatowe
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Kierowanie zmianą
 • Zarządzanie jakością pracy szkoły/placówki
 • Kierowanie i administrowanie placówka oświatową
 • Projektowanie programu placówki oświatowej
 • Organizacja procesu pedagogicznego w warunkach reformy systemu edukacji
 • Placówka a środowisko lokalne
 • Praktyka kierownicza
 • Seminarium dyplomowe

Czas trwania: 210 godz. (2 semestry)

Odpłatność: 1000 zł. (500 zł za semestr)- płatne w miesięcznych ratach


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście w biurze SDKO. Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd: FORMULARZ.

BGZ s.a.  O/Radom  81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114