Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...

Zofia Broniewska - Grzyb mgr filologii rosyjskiej, edukator - kierownictwo kursów.
W ciagu 14 lat pełniła funkcje metodyka i doradcy w zakresie nauczania języka rosyjskiego, w ciągu 2 lat w pracowni pomiaru dydaktycznego. Posiada II stopień specjalizacji zawodowej.
Ukończyła: Studia podyplomowe w zakresie filologii rosyjskiej; Studia podyplomowe z zarządzania oświatą i dydaktyki przedsiębiorczości; Edukatorski kurs kwalifikacyjny - specjalność metody aktywizujące; kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą; Studium przedmiotowo - metodyczne w zakresie nauczania języka polskiego oraz formy doskonalenia - kurs pomiaru osiągnięć szkolnych, kurs "Nauczyciel-wychowawca", kurs nauczania zintegrowanego i oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej, kurs komputerowy, "Nowa szkoła zawodowa". Projektowanie programów unijnych dla młodzieży. Posiada duże doświadczenie w pracy z dorosłymi. Pełni funkcję dyrektora Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych.
 

Grazyna Malinowska - mgr geografii, edukator - kierownictwo kursów.
Wieloletni doradca metodyczny geografii i wizytator KO w Warszawie, wicedyrektor ZSO w Radomiu, wykładowca Politechniki Radomskiej. Ukończyła programy TERM, TESSA, SIERRA, NOWA SZKOLA, (grupa100/2), studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej, kurs komputerowy, kurs dla liderów grup wsparcia edukatorów "NOWEJ SZKOLY", kurs kwalifikacyjny w zakresie mierzenia jakości pracy szkół i placówek. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi.
W swojej pracy stosuje metody aktywne. W 2000 - 2003 realizowała program szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie integracji europejskiej sponsorowany przez PHARE, MEN i UKIE pn. "Człowiek - Środowisko - Europa". Szkoliła też edukatorów "NOWEJ SZKOŁY" (grupa 1000/2), wizytatorów w zakresie zarządzania zmianą dyrektorów w programie Gimnazjum.

 


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114