Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...


Forma zajęć: Kurs
Liczba godzin: 10
Odpłatność: bezpłatne
Oferta przeznaczona dla: Nauczycieli, nauczyciele - specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci.
Zakres tematyczny:
  • Uwarunkowania i diagnoza zachowań ryzykownych oraz potrzeb dzieci
    i młodzieży.

  • Cele i zadania integralnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

  • Zasady konstruowania, model
    i ewaluacja integralnego programu.

PRZY ZGŁOSZENIACH NA GRANTY OBOWIĄZUJE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opłaty można dokonać na podany niżej numer konta lub osobiście w sekretariacie SDKO.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd:
FORMULARZ.

BGŻ S.A.. O/Radom 81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114