Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...


Forma zajęć: Kurs
Liczba godzin: 15
Odpłatność: bezpłatne
Oferta przeznaczona dla: Nauczycieli, nauczyciele - specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci, rady pedagogiczne
Zakres tematyczny:
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu - definicja, hipotezy przyczyn.

 • Autyzm wczesnodziecięcy a zespół Aspergera - podobieństwa i różnice, ADHD.

 • Przedstawienie narzędzi do diagnozy różnicowej całościowych zaburzeń.

 • Etapy pracy z podopiecznym
  z zaburzeniami z spektrum autyzmu.

 • Przewodnik programowy.

 • Kształtowanie umiejętności kluczowych.

 • Trening czystości, trening jedzenia.

 • Terapia dzieci z zaburzeniami
  ze spektrum autyzmu.

 • Wybrane metody i techniki pracy.

 • Zachowania niepożądane - ich definiowanie i modyfikowanie.

 • Diagnoza funkcjonalna - testem PEP-R.

 • VB-MAPP.

 • Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych, rodzaje ćwiczeń stymulujących.

 • Współpraca z rodzicami.

PRZY ZGŁOSZENIACH NA GRANTY OBOWIĄZUJE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opłaty można dokonać na podany niżej numer konta lub osobiście w sekretariacie SDKO.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd:
FORMULARZ.

BGŻ S.A.. O/Radom 81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114