Granty 2017
   Publikacje
   Współpracujemy z...
KURSY W ZAKRESIE
AWANSU ZAWODOWEGO


Jak przygotować dokumentację dla komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego

Program kursu:
 • Rozwijanie umiejętności dokumentowania rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Kompletowanie dokumentacji do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Czas trwania: 5 - 10 godz.


Jak zaprezentować swój dorobek zawodowy przed komisją egzaminacyjną?

Program kursu:
 • Poszerzenie wiedzy niezbędnej do przygotowania i przedstawienia prezentacji dorobku zawodowego oraz wymiana doświadczeń na temat koncepcji, treści prezentacji

Czas trwania: 5 - 10 godz.


Start zawodowy nauczyciela

Program kursu:
 • Zapoznanie nauczycieli z zasadami skutecznego komunikowania z uczniami
 • Przybliżenie istoty interakcji występujących podczas pierwszych spotkań nauczyciela z klasą
 • Wyposażenie nauczycieli w umiejętność skutecznego motywowania uczniów
 • Zapoznanie nauczycieli z zasadami zobiektywizowanego oceniania uczniów
 • Przygotowanie nauczycieli do sporządzania planu rozwoju zawodowego

Czas trwania: 8 godz.


Stażysta w szkole

Program kursu:
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Kompetencje zawodowe nauczyciela
 • Warsztat pracy stażysty
 • Samoocena nauczyciela

Czas trwania: 30 godz.


Rozwój zawodowy i awans nauczyciela

Program kursu:
 • Zapoznanie z elementami prawa oświatowego
 • Prawo pracy
 • Przygotowanie do samodzielnego opracowania dokumentacji
 • Sprawozdanie z odbytego stażu
 • Analiza dwóch przypadków
 • Dokumentowanie pracy

Czas trwania: 30 godz.


Warsztat pracy opiekuna stażu

Program kursu:
 • Zadania i kompetencje opiekuna stażu
 • Prawo oświatowe
 • Dokumentowanie pracy
 • Praca ze stażystą i nauczycielem kontraktowym

Czas trwania: 30 godz.


Nauczyciel kontraktowy w szkole

Program kursu:
 • Komunikacja interpersonalna
 • Praca z grupą
 • Prawo oświatowe
 • Kompetencje nauczyciela kontraktowego
 • Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego
 • Prezentacja i autoprezentacja

Czas trwania: 30 godz.


Prezentacja i autoprezentacja
(dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych)

Program kursu:

 • Przygotowanie się do wystąpienia przed komisją kwalifikacyjną i egzaminacyjną
 • Obszar działania i pożądane umiejętności nauczyciela w świetle reformy edukacji
 • Wykorzystanie teorii refleksyjnego paktyka

Czas trwania: 20 godz.


Awans zawodowy nauczycieli - planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli

Program kursu:
 • Określenie zadań realizowanych w okresie stażu wynikających z rozporządzenia
  i potrzeb szkoły
 • Sposoby realizacji zadań określonych w planie rozwoju
 • Dokumentowanie realizacji planu w świetle rozporządzenia o awansie zawodowym
 • Sprawozdanie z realizacji planu/oceny dorobku zawodowego
 • Przygotowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego/wgzaminacyjnego
 • Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej realizacje planu rozwoju zawodowego i wymagań, o których mowa w rozporządzeniu

Czas trwania: 8 godz.


Pieniądze można wpłacać na podany niżej numer konta lub osobiście
w biurze SDKO. Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd: FORMULARZ .

BGŻ s.a. O/Radom 81 2030 0045 1110 0000 0016 5390


Studium Doskonalenia
Kadr Oświatowych

Placówka akredytowana

ul. Traugutta 61
26-600 Radom

tel.: (048) 340 22 18
tel./fax: (048) 340 24 40
kom.:663-909-347

e-mail: sdk5@wp.pl
www.sdk.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY: wtorek - piątek 8.30 - 15.30
sobota - niedziela w weekendy zjazdowe 8.00 - 12.30

PONIEDZIAŁEK - NIECZYNNE

Gadu-Gadu: 7851114